Nejvyšší státní zastupitelství

Česká národní banka v dubnu 2023 doplnila plán emise pamětních mincí o nový cyklus Instituce České republiky. První mincí z tohoto cyklu bude v první polovině roku 2024 stokoruna s motivem Nejvyššího státního zastupitelství od akademického sochaře Zbyňka Fojtů jako nejúspěšnějšího účastníka výtvarných soutěží ČNB s největším počtem realizací. Dle emisního plánu ČNB je mince dostupná od března 2024, u nás v prodeji od téhož období.