Péče o zlaté pamětní mince a stříbrné pamětní mince z edice ČNB

Aby vámi zakoupené mince zůstali krásné a zachovali si svoji hodnotu a kvalitu, potřebují vaši odbornou péči. Nabízíme několik rad, jak byste měli o ně pečovat:

  1. MANIPULACE
    • Námi prodávané investiční mince jsou uloženy v etujích a dále ve speciálních plastových kapslích, které je chrání a brání jejich mechanickému poškození. Tyto plastové kapsle dále zabraňují přístupu vzduchu i vlhkosti (z důvodu možné oxidace povrchu) a v neposlední řadě chrání mince před znečištěním (prachem, dotykem nebo jinou nežádoucí látkou). Nikdy neotvírejte plastové kapsle a investiční mince z nich nevyjímejte! Zabráníte tak znehodnocení vašich vzácných mincí.
  2. SKLADOVÁNÍ
    • Nesprávné skladování investičních mincí může způsobit zbarvení povrchu mince nebo oxidaci. Pro dlouhodobé skladování mincí je vhodný prostor se stálou teplotou a nízkou vlhkostí, který je chráněn před dlouhodobým intenzivním působením slunečných paprsků nebo jiným zdrojem UV záření. Nebezpečné je i nadměrné působení chemických látek (aceton, chlor, síra…), které se můžou uvolňovat z nábytku, textilu, barev a laků.
  3. ČIŠTĚNÍ
    • Nikdy se nepouštějte do chemického či mechanického čištění investičních mincí! Když minci nevyjmete z kapsle a nevystavíte ji vlivu okolního prostředí, nemáte důvod ji čistit. V případě nehody, nebo jakéhokoli náhodného znečistění, využijte služeb odborníků.

 

Porušením výše uvedených pravidel dojde k vystavení mincí vnějším vlivům a následně nebude možno uznat případnou reklamaci.