Blog

Tohle je náš blog, najdete zde zajímavé články, myšlenky, projekty, názory a další zajímavosti, které se jinam nevešly.

Prodejní ceny mincí z drahých kovů vydávaných ČNB pro rok 2024

Prodejní ceny mincí z drahých kovů vydávaných ČNB pro rok 2024

Pro rok 2024 platí pro prodej numismatického materiálu smluvním partnerům nové podmínky popsané ve smlouvě, jejíž vzor si můžete prohlédnout na stránkách České národní banky.

Pravidla pro smluvní partnery i podmínky pro následný prodej mincí koncovým zákazníkům považujeme v textu smlouvy za méně přehledné, a tak jsme připravili interaktivní formulář se simulací výpočtu cen, za které (jak předpokládáme) bude ČNB prodávat mince smluvním partnerům. Na tento formulář pak navazuje simulace výpočtu předpokládané ceny, za kterou bude smluvní partner prodávat mince koncovým zákazníkům, aniž by porušil rámcovou smlouvu s ČNB.

Vstupní údaje můžete vyplnit buď sami, nebo využijte některého z připravených příkladů...