Rezervace

Rezervace je specifický druh objednávky (nákupu) zboží, na základě které se prodávající zavazuje vyhradit a uchovat rezervované zboží pro kupujícího. Vytvořením závazné rezervace se rozumí uhrazení rezervačního poplatku kupujícím. Vytvořením rezervace dochází k uzavření kupní smlouvy. Při stornování závazné (již uhrazené) rezervace kupujícím po lhůtě 14 dní, nebo při neuhrazení doplatku kupujícím do termínu 30 dní od výzvy prodávajícího k jeho úhradě, propadá rezervační poplatek ve prospěch prodávajícího. Podrobnější informace k rezervaci zboží jsou v obchodních podmínkách.

Rezervace přijímáme i indviduálně mimo e-shop, pokud máte zájem o jakékoliv nově vydáné mince nebo bankovky neváhejte nás kontaktovat e-mailem na obchod@mincer.cz nebo zavolejte +420 228 222 148.

Žádná položka