Zlatá mince 5000 Kč Městská památková rezervace Olomouc 2024 standard

Zlatá mince 5000 Kč Městská památková rezervace Olomouc 2024 standard


Česká národní banka představuje pětiletý cyklus zlatých pamětních mincí s nominální hodnotou 5000 Kč s názvem Městské památkové rezervace. Mince věnovaná městu Olomouc je sedmou emisí tohoto cyklu a je vyražena v kvalitě standard. Dle emisního plánu ČNB bude zlatá mince dostupná od 28.5.2024, u nás v prodeji od téhož dne. Více

34 570 Kč s DPH
Skladem
ks

Česká národní banka představuje pětiletý cyklus zlatých pamětních mincí s nominální hodnotou 5000 Kč s názvem Městské památkové rezervace. Mince věnovaná městu Olomouc je sedmou emisí tohoto cyklu a je vyražena v kvalitě standard. Dle emisního plánu ČNB bude zlatá mince dostupná od 28.5.2024, u nás v prodeji od téhož dne. Více

Městské památkové rezervace je pětiletý cyklus pamětních zlatých mincí s nominální hodnotou 5000 Kč, vydávaných Českou národní bankou v letech 20212025. Pamětní zlatá mince Olomouc vydaná v roce 2024 je sedmou emisí tohoto cyklu. Mince je vyražena v kvalitě standard

Autorem pamětní zlaté mince je akademický sochař Zbyněk Fojtů. Bankovní rada ČNB vybrala její návrh za velmi nápadité a propracované koláže nejvýznamnějších památek MPR Olomouc.

Osobitý charakter městské památkové rezervace je dán její kulturně historickou minulostí, v níž měla až do třicetileté války postavení největšího a hlavního města na území Moravy. Urbanistické uspořádání a architektura městské památkové rezervace odráží skutečnost, že Olomouc byla hospodářským, správním, vzdělanostním a církevním centrem úrodného a bohatého regionu Hané. Kulturně historický význam MPR Olomouc a její význam jako středověkého královského, sídelního města, podtrhuje v její hustě zastavěné části monumentální architektura kostelů, chrámů, církevních i světských rezidenčních paláců, starých univerzitních budov a radnice, která spolu s okázalou architekturou tří až čtyřpatrových měšťanských domů na hlavních náměstích a ulicích dodává historickému jádru Olomouce charakter velkého a významného historického centra.

Městská památková rezervace Olomouc je druhou nejstarší a největší městskou památkovou rezervací v České republice, u které je ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek evidováno přibližně 280 památekNejvýznamnější z nich jsou zapsány jako národní kulturní památky: Olomoucký hrad s kostelem sv. Václava, kostel sv. Mořice, soubor barokních kašen a sloupů a vila Primavesi. Od počátku 21. století se Olomouc pyšní i pamětihodností zapsanou do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, Čestným sloupem Nejsvětější Trojice.

Osobitý charakter MPR Olomouc je dán její kulturně historickou minulostí, v níž měla až do třicetileté války postavení největšího a hlavního města na území Moravy. Urbanistické uspořádání a architektura městské památkové rezervace odráží skutečnost, že Olomouc byla hospodářským, správním, vzdělanostním a církevním centrem úrodného a bohatého regionu Hané. Kulturně historický význam MPR Olomouc a její význam jako středověkého královského, sídelního města, podtrhuje v její hustě zastavěné části monumentální architektura kostelů, chrámů, církevních i světských rezidenčních paláců, starých univerzitních budov a radnice, která spolu s okázalou architekturou tří až čtyřpatrových měšťanských domů na hlavních náměstích a ulicích dodává historickému jádru Olomouce charakter velkého a významného historického centra.

K specifickému charakteru městské památkové rezervace přispívá také její historická vojensko-strategická funkce a okolnost, že byla v polovině 18. století přebudována na pevnost a že byla až do nedávné doby sídlem velkých vojenských posádek. V závislosti na pevnostní strategii obtékaly v minulosti území městské památkové rezervace ze všech stran přírodní i uměle vytvořené vodní toky. Po zrušení pevnosti v osmdesátých letech 19. století byly prostory kolem hradeb přeměněny v městské parky a městskou zeleň a tento přírodní prstenec dnes tvoří přirozenou hranici a přechodový článek mezi historickým jádrem a novými částmi města.

Obnově a regeneraci olomoucké městské památkové rezervace byla a je od devadesátých let minulého století věnována soustavná pozornost ze strany města i ostatních vlastníků. Město Olomouc je zapojené do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, v rámci kterého získalo v roce 2020 1. místo v krajském kole soutěže Historické město roku.

Zajímavosti:

  • MPR Olomouc zaujímá území o ploše přibližně 87 ha. Jde o nejrozsáhlejší historický městský útvar na Moravě. Po pražské městské památkové rezervaci se jedná o druhou nejrozsáhlejší rezervaci v České republice.
  • Sloup Nejsvětější Trojice: Jedná se o největší barokní sochu ve střední Evropě, která je zapsaná na seznamu UNESCO. Sloup je vysoký 35 metrů a je zdobený sochami světců, andělů a alegorií ctností.

(zdroj: Wikipedie, materiály ČNB)

Mít vlaství minci je IN!

Parametry
Emitent Česká národní banka
Nominální hodnota 5000 Kč
Kvalita provedení Standard
Kov Zlato
Ryzost 999,9/1000
Průměr 28 mm
Hmotnost 15,55 g
Cena zlata v minci
Síla 1,95 mm
Balení Mince v kapsli, plastová etue, katalogová karta
Autor ak. sochař Zbyněk Fojtů
Emise 2024