Stříbrná mince 200 Kč J. K. Matocha arcibiskupem olomouckým 75. výročí 2023 proof

Stříbrná mince 200 Kč J. K. Matocha arcibiskupem olomouckým 75. výročí 2023 proof


Český římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Karel Matocha se narodil 14.5.1888 v Pitíně a zemřel ve věku 73 let dne 2.11.1961 v Olomouci. Pamětní stříbrná mince 200 Kč Josef Karel Matocha 75. výročí jmenování arcibiskupem olomouckým v kvalitě proof je dostupná od 1.3.2023. Více

580 Kč s DPH
Skladem
ks

Český římskokatolický teolog, duchovní, vysokoškolský pedagog, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Josef Karel Matocha se narodil 14.5.1888 v Pitíně a zemřel ve věku 73 let dne 2.11.1961 v Olomouci. Pamětní stříbrná mince 200 Kč Josef Karel Matocha 75. výročí jmenování arcibiskupem olomouckým v kvalitě proof je dostupná od 1.3.2023. Více

Pamětní stříbrná mince České národní banky s nominální hodnotou 200 Kč je ražena v kvalitě proof k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým. Autorem pamětní stříbrné mince je Mgr. Marie Šeborová.

Na lícní straně mince je uprostřed mincovního pole znázorněn motiv jednoramenného kříže a osobního znaku J. K. Matochy obklopen trojitou trnovou korunou a nápisem ČESKÁ REPUBLIKA a nápisem 200 Kč ve spodní části mincovního pole.

Na rubu mince je téměř uprostřed mincovního pole umístěn portrét J. K. Matochy doplněn ve spodní části mincovního pole o znak Arcibiskupství olomouckého, nad kterým jsou letopočty 1948 a 2023. Po obvodu mincovního pole jsou 2 samostatné texty „Josef Karel Matocha“ a „Jmenování arcibiskupem olomouckým“.

Arcibiskup Josef Karel Matocha se narodil 14.5.1888 v Pitíně. Pocházel z rodiny kováře s 11 dětmi. V roce 1908 maturoval na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Jako bohoslovec a student teologické fakulty v Olomouci byl vyslán na Gregoriánskou univerzitu v Římě, kde roku 1911 získal doktorát filozofie, 15. června 1914 byl vysvěcen na kněze a v roce 1915 dosáhl hodnosti doktora teologie.

V letech 1915–1919 působil jako kooperátor v Sobotíně u Šumperka, jako kaplan Vojenské nemocnice v Ružomberku a pak 2 roky jako profesor dogmatiky a filozofie na Bohoslovecké fakultě v Nitře.

K. Matocha jako profesor přednášel na olomoucké teologické fakultě křesťanskou filozofii a spekulativní dogmatiku v letech 1931–1939 a po okupaci v letech 1945–1948. Dvakrát byl děkanem fakulty. V březnu 1948 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem olomouckým.

Úřad však vykonával pouze do Velikonoc v roce 1950, kdy byli jeho spolupracovníci zatčeni a Josef Karel Matocha byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí ve své rezidenci, kterou s ním neustále sdílel zaměstnanec StB. Neměl dovoleno z rezidence vycházet, číst noviny ani poslouchat rozhlas. Josef Karel Matocha zemřel 2.11.1961 na nedostatečnou lékařskou péči, kterou mu StB odpírala povolit, a o čtyři dny později byl pohřben na hřbitově v rodném Pitíně.

V roce 1999 byl J. K. Matochovi in memoriam udělen Řád T. G. Masaryka I. třídy.

Mít vlastní minci je IN!

(zdroj: ČNB, Wikipedie)

Parametry
Emitent Česká národní banka
Nominální hodnota 200 Kč
Kvalita provedení Proof
Kov Stříbro
Ryzost 925/1000
Průměr 31 mm
Hmotnost 13 g
Síla 2,2 mm
Balení Mince v kapsli, plastová etue, katalogová karta
Autor Mgr. Marie Šeborová
Emise 2023