Stříbrná mince 100 Kč Bezpečnostní informační služba 2024 proof

Stříbrná mince 100 Kč Bezpečnostní informační služba 2024 proof


Česká národní banka v dubnu 2023 doplnila plán emise pamětních mincí o nový cyklus Instituce České republiky. Druhou mincí z tohoto cyklu bude stokoruna s motivem Bezpečnostní informační služby BIS od MgA. Veroniky Durové. Dle emisního plánu ČNB bude mince dostupná od 21.8.2024, u nás v prodeji od téhož dne. Více

605 Kč s DPH
Není skladem (předpokládaná cena) Sledovat dostupnost

Česká národní banka v dubnu 2023 doplnila plán emise pamětních mincí o nový cyklus Instituce České republiky. Druhou mincí z tohoto cyklu bude stokoruna s motivem Bezpečnostní informační služby BIS od MgA. Veroniky Durové. Dle emisního plánu ČNB bude mince dostupná od 21.8.2024, u nás v prodeji od téhož dne. Více

Česká národní banka v dubnu 2023 doplnila plán emise stříbrných pamětních mincí s nominální hodnotou 100 Kč o nový cyklus Instituce České republiky. Druhou mincí z tohoto cyklu je s datumem emise 21.8.2024 stokoruna s motivem Bezpečnostní informační služby (BIS).

První cenu a doporučení k realizaci získal od komise návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité propojení lícní a rubové strany negativním reliéfem, ve kterém je na lícní straně ztvárněna kompozice heraldických zvířat a na rubové straně heslo BIS. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Veroniky Durové za dokonalé ztvárnění realistických prvků BIS... Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 16. listopadu 2023 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh MgA. Veroniky Durové oceněný druhou cenou.

Bezpečnostní informační služba (BIS) byla pod tímto názvem zřízena zákonem k 30.7.1994. Po ukončení činnosti nenáviděné Státní bezpečnosti byla od roku 1990 budována nová zpravodajská služba kontrarozvědného typu (působí pouze na území ČR) de facto na zelené louce. Přes několik změn názvu a rozdělení Československa se nakonec ustálil výše uvedený název BIS.

Bezpečnostní informační služba BIS je klasickou zpravodajskou službou, jejímž úkolem je získávání, vyhodnocování a uchovávání informací v rámci její působnosti. Mezi hlavní témata patří:

  • hrozby terorismu,
  • aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu,
  • činnost cizích zpravodajských služeb na našem území,
  • záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR,
  • aktivity organizovaného zločinu,
  • činnosti ohrožující utajované informace.

Bezpečnostní informační služba BIS pracuje utajeným způsobem a utajovanými prostředky. Přesto už dnes není onou „tajnou“ službou, protože její existence je upravena několika zákony, je kontrolována vládou a Parlamentem ČR a také prostřednictvím médií, její ředitel je jmenován veřejně a dnes už zcela běžně vystupuje na veřejnosti.

Získávání informací a schopnost analyzovat a predikovat vývoj v oblasti bezpečnosti státu jsou hlavní úkoly, které pro stát zpravodajská služba plní. BIS je službou bez výkonných pravomocí (nezatýká, nevyslýchá ani nevede trestní stíhání). Informace jsou to, co BIS zajímá.

Zajímavosti:

  • 100 Kč mince BIS Bezpečnostní informační služba je 2. stříbrnou pamětní mincí z nového cyklu Instituce České republiky

(zdroj: ČNB, Wikipedie)

Mít vlastní minci je IN!

Parametry
Emitent Česká národní banka
Nominální hodnota 100 Kč
Kvalita provedení Proof
Kov Stříbro
Ryzost 925/1000
Průměr 29 mm
Hmotnost 9 g
Síla -
Limitovaný náklad 50000 ks
Balení Mince v kapsli, plastová etue, katalogová karta
Autor MgA. Veronika Durová
Emise 2024