Prodejní ceny mincí z drahých kovů vydávaných ČNB pro rok 2024

Pro rok 2024 platí pro prodej numismatického materiálu smluvním partnerům nové podmínky popsané ve smlouvě, jejíž vzor si můžete prohlédnout na stránkách České národní banky.

Pravidla pro smluvní partnery i podmínky pro následný prodej mincí koncovým zákazníkům považujeme v textu smlouvy za méně přehledné, a tak jsme připravili interaktivní formulář se simulací výpočtu cen, za které (jak předpokládáme) bude ČNB prodávat mince smluvním partnerům. Na tento formulář pak navazuje simulace výpočtu předpokládané ceny, za kterou bude smluvní partner prodávat mince koncovým zákazníkům, aniž by porušil rámcovou smlouvu s ČNB.

Vstupní údaje můžete vyplnit buď sami, nebo využijte některého z připravených příkladů.

Příklady

Simulace výpočtu předpokládané ceny, za kterou bude ČNB prodávat minci smluvním partnerům

Použijte některý z příkladů výše nebo vyplňte vstupní údaje do formuláře sami
1. Cena určená ČNB pro první kolo objednávek, jak je uvedeno v smlouvě s obchodními partnery - článek IX, odstavec 3, body a) a b).
2. Výběr mince a nominální hodnoty mince
3. Sazba DPH
4. Cena mince s DPH bez nominální hodnoty
5. DPH
6. Cena mince bez DPH a bez nominální hodnoty
7. Cena mince bez DPH s nominální hodnotou
8. Výše koeficientu navýšení prodejní ceny

koeficient: 1.3

Pokud celková poptávka po mincích nebo bankovkách příslušného motivu překročí stanovený emisní limit, ČNB vyhlásí druhé kolo objednávek.

Cena mince je stanovená jako násobek původní ceny mince (viz výše, řádek 1) a koeficientu. Koeficient navýšení nabývá hodnot od 1 do 1,6 a jeho výpočet je popsán v článku 6 rámcové smlouvy.

Po první části objednávek pro rok 2024 víme, že mince Tramvaj ČKD Tatra T3 byl ČNB stanoven koeficient 1,6 a pro minci Městská památková rezervace Olomouc 1,17.

9. Cena mince po navýšení koeficientem bez DPH s nominální hodnotou
10. Cena mince po navýšení koeficientem bez DPH a bez nominální hodnoty
11. DPH v navýšené ceně mince
12. Předpokládaná prodejní cena s DPH, za kterou bude ČNB minci prodávat smluvním partnerům (je závislá na nastavených parametrech ve formuláři)

Simulace výpočtu předpokládané ceny, za kterou bude smluvní partner prodávat minci koncovým zákazníkům, aniž by porušil rámcovou smlouvu

13. Odhadovaná prodejní cena mince s DPH, za kterou minci prodává ČNB smluvním partnerům Tato cena je vypočtena na základě zadaných údajů v první části výpočtu. Buď je upravte, nebo zvolte předvyplnění některého z příkladů.
14. Nominální hodnota mince
15. Sazba DPH
16. Cena mince s DPH bez nominální hodnoty
17. DPH
18. Cena mince bez DPH bez nominální hodnoty 500 Kč
19. Cena mince bez DPH s nominálem tuto cenu s může obchodník navýšit
20. Míra navýšení prodejní ceny obchodníkem

zvolené navýšení: 20 %

u stříbrných mincí může smluvní partner navýšit prodejní cenu bez DPH s nominálem maximálně o 20 %, u zlatých mincí je to 10 %
21. Cena mince bez DPH s nominálem po navýšení obchodníkem
22. Cena mince bez DPH bez nominálu po navýšení obchodníkem
23. DPH ve výsledné navýšené ceně
24. Předpokládaná prodejní cena mince s DPH, za kterou ji bude smluvní partner prodávat (je závislá na nastavených parametrech ve formuláři)
Cena platí pro zvolené parametry:
mince: ; prodejní cena bez koeficientu: ; koeficient navýšení: ; navýšení obchodnikem .